Adresa
vaše
forme!

Latino plesovi

Ako tražite sportsko-rekreativnu aktivnost kroz koju će Vaše dete razviti jedinstven stil, gracioznost i pokret škola latino plesova je odličan izbor. Sport i umetnost spojeni u jednoj disciplini mogući su samo u plesu!

Ples je za decu koristan iz više razloga: pomaže pravilnom držanju tela, unapređuje koordinaciju pokreta, izgrađuje osećaj za ritam I upoznaje sa različitim vrstama muzike, podstiču druženje i timski rad.

Drugari, bavite se sportom – izberite ples!

Show dance i savremena igra

Show dance predstavlja moderniju formu plesa koji je proistekao iz modernog baleta. Tehniku plesa karakterišu slobodniji stil i elementi pokreta, što umnogome ide u prilog popularnosti ovog plesnog stila. Zbog različitih stilskih uticaja show dance koreografije predstavljaju vrhunac izvođačkih mogućnosti i veoma su atraktivne.

Savremena igra predstavlja novu i modernu vrstu plesa, čija je preteča klasičan balet, ali koja omogućava mnogo veću slobodu i pokretljivost tela. Glavne odlike savremene igre jesu kontakt sa podom i kretanje kroz prostor. Kao i druge vrste plesa, savremena igra teži ka tome da se svaki pokret nauči i vežba tehnički pravilno, kako zbog estetike, tako i zbog pravilnog razvijanja određenih mišića.

Zbog srodnosti ove dve vrste plesa se zajedno obrađuju na ovom kursu plesa po planu i programu koji je specijalno kreiran kako bi polaznici kursa na najbolji način savladali veštine show dance i savremen igre.

Hip-Hop i MTV Style

Hip-Hop i MTV Style su modifikovani oblici disko plesa kojem je osnovna karakteristika kreativnost i izražena ritmičnost pokreta. Predstavljaju kulturu suvremenog doba, način izražavanja, za mnoge čak i način života!

U hip-hopu je dozvoljeno gotovo sve, najvažnije je da plesač oseća muziku uz koju pleše. Pogodan je za grupne koreografije zbog svoje ritmičnosti i atraktivnosti a i zabava onda ne izostaje.

Klasičan i moderan balet za decu

Deca se na časovima klasičnog i modernog baleta upoznaju sa osnovama tehnike klasičnog baleta, karakterima različitih baletskih uloga i razvijaju psihomotoričke sposobnosti, važne kako za balet tako i za pravilan razvoj uopšte. Rad u grupama podeljenim po uzrastu je usmeren na osposobljavanje dece da samostalno izvode vežbe i zadate plesne kombinacije.

Školica baleta za decu od 3,5 do 6 god

Program Školice baleta za decu od 3,5 do 6 godina je osmišljen u cilju edukacije najmlađih u sferi umetnosti i baleta, kroz kreativan rad praćen od strane stručnjaka, pedagoga iz oblasti baleta i fizičkog vaspitanja. U okviru programa kroz različite igrice sa decom radimo korektivne vežbe I učimo mališane da pokrenu svoju maštu i da se izraze kroz igru i pokret.

Tokom trajanja kursa organizujemo kreativne plesne radionice a roditelji mogu da prate napredovanje svojih mališana na javnim časovima. Polaznici ove školice imaju mogućnost učestvovanja na javnim nastupima, takmičenjima, predstavama i koncertima.

  • 1