Adresa
vaše
forme!

Klasičan i moderan balet za decu

Deca se na časovima klasičnog i modernog baleta upoznaju sa osnovama tehnike klasičnog baleta, karakterima različitih baletskih uloga i razvijaju psihomotoričke sposobnosti, važne kako za balet tako i za pravilan razvoj uopšte. Rad u grupama podeljenim po uzrastu je usmeren na osposobljavanje dece da samostalno izvode vežbe i zadate plesne kombinacije.

Oznake: deca, mladi

  • 1