Adresa
vaše
forme!

Tekstovi

Sve prednosti sportskog plesa za razvoj vašeg deteta

Sportski ples razvio se iz društvenog plesa i prvoj polovini 20. veka. Predstavlja sportsku disciplinu, koja podrazumeva estetski oblikovane i koreografski osmišljene kretne strukture, koje se izvode uz muziku.

Ples je spoj sporta i umetnosti, jer s jedne strane zavisi od estetski izraženog pokreta, a s druge podrazumeva primeren i planski postavljen trening.   Sportski ples karakterišu estetski oblikovane i koreografski osmišljene kretne strukture, čija uspešnost izvođenja zavisi od estetski izraženog pokreta. Jedan od kriterijuma plesnog ocenjivanja na takmičenjima je upravo umetnički dojam izvođenja, kretanje uz muziku, muzikalnost, gde dolazi do izražaja individualnost plesača, lični pečat koji se daje kompletnoj slici. Pa možemo reći da umetnički aspekt sportskog plesa podrazumeva i izražavanje sopstvenosti i individualnosti kroz pokret.

S druge strane, tehnika podrazumeva jasno određene pozicije tela prilikom izvođenja plesnih figura. Da bi ih plesači uspešno demonstrirali i uvežbavali, neophodno je pravilno držanje tela, koje između ostalog podrazumeva, ispravljena leđa, podignutu glavu, fokusiran pogled.

Jedan od telesnih pokazatelja niskog samopoštovanja su upravo savijena leđa, spuštena glava, izbegavanje direktnog kontakta očima... Gotovo je nemoguće izražavanje sopstvenosti kroz estetski oblikovan pokret ukoliko smo emotivno inhibirani. Osvešćivanje emocija, realno vrednovanje soptvenih slabosti i vrednosti, vodi emocionalnoj kontroli koja nam daje sigurnost i otvara mogućnost konstruktivnog samorazvoja.

Moženo primetiti dvosmerni uticaj sportskog plesa. S jedne strane trenažni proces, kroz metode samoosnaživanja i introspekcije, utiče na razvoj i rast samopoštovanja iznutra, a ples sa svojim specifičnostima i karakteristikama, gradi telesnu naviku pravilnog držanja tela, kao jednog od spoljašnjih pokazatelja visokog samopouzdanja, koji se vremenom prenosi i na funkcionisanje u svakodnevnom životu, izvan treninga i takmičenja.

Formacijski sportski ples, kao jedna od plesnih disciplina, podrazumeva grupne treninge, gde deca ostvaruju socijalne  kontakte, zadovoljavaju potrebu za druženjem, pripadanjem grupi, ali gde je za uspeh izuzetno važna saradnja između članova tima i samim tim gotovo nemoguće da jedan od članova formacije ostane povučen i ne ostvaruje komukaciji. Forme kretanja, držanja tela, estetski oblikovan pokreta, oslobađaju mladu osobu emotivnih inhibicija i nesigurnosti, ali ne treba zanemariti ni propise oblačenja u sportskom plesu. Fizički izged plesača na takmičenju podrzumeva raskošne i lepe kostime, uredne frizure, šmiku i ukrase za plesačice, što sve dovodi do zadovoljstva fizičkim izgledom što je takođe važan element samopouzdanja. Izvođenje plesnih figura podrzumeva osmeh, neverbalnu komunikaciju sa partnerom, publikom, sudijama, što daje još jednu prefinjenu notu performansu. Dinamični latino ritmovi, energični standardni plesovi, mnoštvo boja i osmeha, sami po sebi bude pozitivna osećanja i radost učešća na takmičenju.

Tanja Vlaisavljević

Pedagog, trener latino formacija

Oznake: deca, latino, sport