Adresa
vaše
forme!

Show dance i savremena igra

Show dance predstavlja moderniju formu plesa koji je proistekao iz modernog baleta. Tehniku plesa karakterišu slobodniji stil i elementi pokreta, što umnogome ide u prilog popularnosti ovog plesnog stila. Zbog različitih stilskih uticaja show dance koreografije predstavljaju vrhunac izvođačkih mogućnosti i veoma su atraktivne.

Savremena igra predstavlja novu i modernu vrstu plesa, čija je preteča klasičan balet, ali koja omogućava mnogo veću slobodu i pokretljivost tela. Glavne odlike savremene igre jesu kontakt sa podom i kretanje kroz prostor. Kao i druge vrste plesa, savremena igra teži ka tome da se svaki pokret nauči i vežba tehnički pravilno, kako zbog estetike, tako i zbog pravilnog razvijanja određenih mišića.

Zbog srodnosti ove dve vrste plesa se zajedno obrađuju na ovom kursu plesa po planu i programu koji je specijalno kreiran kako bi polaznici kursa na najbolji način savladali veštine show dance i savremen igre.

Oznake: deca, mladi

  • 1