Adresa
vaše
forme!

Folklor ili narodna igra

Folklor je vrsta plesa kojom deca na zabavan i rekreativan način upoznaju kulturu svog naroda, oplemenjuju svoju duhovnost i izgrađuju poštovanje prema sopstvenoj tradiciji, pritom uče da budu tolerantni i otvoreni prema drugim kulturama i običajima. Deca kroz folklor razvijaju motoričke i psihofizičke sposobnosti, kroz sinhronizaciju muzike i pokreta unapređuju preciznost, brzinu i kretanje tela.

Oznake: deca, mladi

  • 1